Nyhed

Store administrative omkostninger ved arveafgiften – herunder generationsskifteskatten

Det har store administrative omkostninger at forvalte bo- og arveafgiften, som også omfatter generationsskifteskatten. Alene Skattestyrelsen anvender omkring 70 årsværk på at forvalte arveafgiften.

Skatteministeren har i et nyt svar til Folketinget vurderet de administrative omkostninger, staten har i forbindelse med forvaltningen af bo- og gaveafgiften.

Selvom det ikke har været muligt at give en præcis opgørelse over, hvor mange årsværk, der anvendes til administration af bo- og gaveafgiften samlet set på tværs af bl.a. Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Domstolene og virksomhederne, så estimeres det, at alene Skattestyrelsen anvender omkring 70 årsværk på at forvalte arveafgiften – herunder generationsskifteskatten. Det svarer til 55 mio. kr. i administrationsomkostninger.

Ifølge Dansk Erhverv kommer 40 pct. af indtægterne fra gaveafgiften fra erhvervslivet. Der foretages i gennemsnit 400 generationsskifte af erhvervsvirksomheder årligt, hvoraf der skal betales bo- og gaveafgift. En af årsagerne til de høje administrative omkostninger forbundet med forvaltningen af bo- og gaveafgiften i Skattestyrelsen kan muligvis findes i, at den tidligere SR-regering i 2015 afskaffede det såkaldte Formueskattekurscirkulære, hvor værdien af virksomheden blev fastsat ud fra en skematisk værdifastsættelse. I stedet skal Skattestyrelsen nu skønne virksomhedens værdi ved et fremtidigt salg. Det er både mere ressourcekrævende for Styrelsen, men stiller samtidig også virksomhederne i en usikker og uforudsigelig situation, hvor det ved et generationsskifte er stort set umuligt at forudsige, hvad der skal betales i generationsskifteskat, når virksomheden skal gives videre til næste generation.