Løsningen

Afskaf generationsskifteskatten

En afskaffelse af generationsskifteskatten vil styrke virksomhedernes retssikkerhed, sikre tidligere og bedre forberedelse af generationsskifter og skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

Kontakt

Louise Stenstrup
Operate A/S

Tlf.: 26 70 37 74

igenerationer@igenerationer.dk