Faktaark

Udvalg om værdiansættelse forværrer retssikkerheden

Regeringen og dens støttepartier lovede i 2019 familieejede virksomheder retssikkerhed og forudberegnelighed ved et generationsskifte. Det kræver retskrav på at bruge en skematisk model.

Faktaark ekspertgruppe visual